معرفی تجهیزات بدنسازی از لحاظ عملکرد

معرفی تجهیزات بدنسازی از لحاظ عملکرد

معرفی تجهیزات بدنسازی از لحاظ عملکرد

 این دستگاه ها به شما اجازه می دهند تا تمرین های متنوعی را انجام دهید. برخی از آن ها برای انجام تنها یه حرکت برای تقویت یک عضله ساخته شده اند، در حالی که دستگاه هایی با کاربرد چند منظوره برای انجام چندین حرکت و برای کل بدن طراحی شده اند. بیشتر دستگاه های بدنسازی خانگی می توانند چند کاره باشند زیرا آنها بسیار ارزان تر هستند و فضای کمتری را اشغال می کنند و برای هر گروه عضلانی کارائی دارند.

دستگاه های بدنسازی برای استفاده و تنظیم مقدار وزنه آسان تر هستند، ولی وزنه های آزاد تمایل به تحریک عضلات بیشتری دارند زیرا تعادل وزنه مهم است و باعث می شود حرکت درست و موثر انجام شود. بهترین حالت این است که هم از وزنه های آزاد و هم از دستگاه های بدنسازی در تمرین های خود استفاده کنید. این مورد می تواند در باشگاه های ورزشی جزئی از برنامه های خرید تجهیزات بدنسازی باشد، یعنی نیازهای این باشگاه ها ایجاب می کند تا شما از همه نوع تجهیزات ورزشی استفاده کنید. اما برای استفاده در خانه به دلیل فضای کم شما می توانید از وزنه های آزاد استفاده کنید، و اگر فضای شما بیشتر است، دستگاه های چند منظوره بدنسازی را خریداری کنید.