میز پرس سینه مسطح

میز پرس سینه مسطح

WEIGHT BENCH

کد محصول :F-023
ابعاد :160x200x120
قیمت :0
توضیحات مختصر:
میز پرس سینه مسطح
میز پرس سینه مسطح
>