میز پرس زیر سینه سه کاره

میز پرس زیر سینه سه کاره

MULTI DECLINE BENCH

کد محصول :F-024B
ابعاد :210x205x120
قیمت :0
توضیحات مختصر:
میز پرس زیر سینه سه کاره
میز پرس زیر سینه سه کاره
>