میز پرس بالا سینه

میز پرس بالا سینه

INCLINE BENCH

کد محصول :F-025
ابعاد :192x195x153
قیمت :0
توضیحات مختصر:
میز پرس بالا سینه
میز پرس بالا سینه
>