پرس سرشانه وزنه آزاد

پرس سرشانه وزنه آزاد

SHOULDEER PRESS

کد محصول :P-003
ابعاد :130x170x165
قیمت :0
توضیحات مختصر:
پرس سرشانه وزنه آزاد
پرس سرشانه وزنه آزاد
>