پرس پا 45 درجه وزنه آزاد

پرس پا 45 درجه وزنه آزاد

45LEG PRESS

کد محصول :P-022
ابعاد :
قیمت :0
توضیحات مختصر:
پرس پا 45 درجه وزنه آزاد
پرس پا 45 درجه وزنه آزاد
>