پرس پا 90 درجه وزنه آزاد

پرس پا 90 درجه وزنه آزاد

90 LEG PRESS

کد محصول :P-022-A
ابعاد :155x160x192
قیمت :0
توضیحات مختصر:
پرس پا 90 درجه وزنه آزاد
پرس پا 90 درجه وزنه آزاد
>