دستگاه پرس سر شانه

دستگاه پرس سر شانه

SHOULDER PRESS

کد محصول :S-003
ابعاد :140x135x175
قیمت :0
توضیحات مختصر:
دستگاه پرس سر شانه
دستگاه پرس سر شانه
>