دستگاه پشت بازو ودیپ

دستگاه پشت بازو ودیپ

TRICEPS PRESS

کد محصول :s-007
ابعاد :140x130x175
قیمت :0
توضیحات مختصر:
دستگاه پشت بازو ودیپ
دستگاه پشت بازو ودیپ
>